Artykuły Regulujące Reklamy. Które przepisy o tym mówią?

Reklama jest nieodłącznym elementem współczesnego rynku, a jej regulacja jest kluczowa dla zapewnienia transparentności i uczciwości w komunikacji z konsumentami. W Polsce oraz na poziomie Unii Europejskiej istnieje szereg przepisów prawnych, które regulują kwestie związane z reklamą. Poniżej przedstawiamy kluczowe artykuły i ustawy, które kształtują ramy prawne dla reklamy.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Art. 16 tej ustawy odnosi się bezpośrednio do kwestii reklamy. Zgodnie z tym artykułem:

 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, wprowadzająca w błąd i mogąca wpłynąć na decyzje konsumentów co do nabycia towaru lub usługi.
 2. Reklama wprowadzająca w błąd co do charakteru, składu, właściwości, przydatności, ilości, miejsca lub sposobu pochodzenia towarów lub usług, metod ich wytwarzania, ceny, jak również wprowadzająca w błąd co do warunków kredytowania, ubezpieczenia lub innej formy płatności.

Art. 16 ust. 1 pkt 4:

 • Określa, że nieoznaczenie treści reklamowej w sposób, który jest zrozumiały dla odbiorców, może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Ustawa o radiofonii i telewizji

Art. 16b tej ustawy mówi o zasadach dotyczących reklamy i telesprzedaży w mediach audiowizualnych. Przepisy te zawierają:

 1. Reklamy muszą być wyraźnie odróżnialne od innych treści audiowizualnych.
 2. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w każdej godzinie zegarowej.
 3. Zakazane jest umieszczanie reklam w programach dla dzieci.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Art. 24 ust. 1:

 • Stwierdza, że praktyki rynkowe przedsiębiorców naruszające zbiorowe interesy konsumentów są zakazane. Do takich praktyk należy m.in. wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez niejasne oznaczanie reklam.

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD)

Na poziomie Unii Europejskiej, kluczowym dokumentem jest Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia przepisów zapewniających transparentność reklam. Dyrektywa ta reguluje:

 1. Reklamy muszą być łatwo rozpoznawalne i wyraźnie oznaczone.
 2. Zakazuje reklam skierowanych do dzieci oraz reklam promujących szkodliwe substancje, takie jak alkohol czy tytoń.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR)

Choć GDPR głównie dotyczy ochrony danych osobowych, nakłada także obowiązki na reklamodawców dotyczące transparentności działań marketingowych:

 1. Użytkownicy muszą być informowani o przetwarzaniu ich danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Reklamy muszą być zgodne z zasadami ochrony prywatności.

Federalna Komisja Handlu (FTC) – Stany Zjednoczone

FTC Act Section 5:

 • Zakazuje nieuczciwych lub wprowadzających w błąd praktyk reklamowych. Wszystkie reklamy muszą być wyraźnie oznaczone jako reklamy, a wszelkie powiązania pomiędzy reklamodawcami a osobami promującymi produkty muszą być ujawniane.

Reklama w Mediach Społecznościowych

Platformy takie jak Facebook, Instagram, YouTube czy Twitter mają swoje własne wytyczne dotyczące oznaczania treści reklamowych. Influencerzy i twórcy treści muszą jasno oznaczać współprace komercyjne, aby nie wprowadzać swoich odbiorców w błąd.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *